logotaustatta

 
 

Kasvisten kilpailuokat

Seuraavat kasvikset kuuluvat GPC:n kilpailuluokkiin. Kasviksilla voi kilpailla omassa luokassaan punnitus- ja mittaussääntöjen mukaisesti. Säännöt löytyvät yhdistyksen sivuilta kohdasta kilpailu/punnitus ja mittaussäännöt. Voit osallistua vaikka kuinka monella luokkaansa kuuluvalla kasviksella mutta vain paras pääsee tuloslistaukseen pl Master Gardener-luokka.

  • Bushel Gourd, paino  
  • Jättikurpitsa, keltainen, paino
  • Jättikurpitsa, Squash, vihreä,  paino
  • Long Gourd, pituus
  • Marrow, paino
  • Peltokurpitsa, paino
  • Tomaatti, paino 
  • Vesimeloni, paino
  • Howard Dill-palkinto, kaunein oranssi jättikurpitsa

 

Master Gardener-kilpailuluokka

eli Mestaripuutarhuri-kilpailuluokka on GPC:n alainen maailmanlaajuinen kilpailu. Mestaripuutarhuri -kilpailuun kuuluu kokonaisuudessaan kahdeksan eri luokkaa ja mukaan pääsee ottamalla tuloksen vähintään viidestä (5) siihen kuuluvasta kilpailuluokasta.

 

Kasvisten kilpailuluokat on:

- jättikurpitsa (Atlantic Giant), paino

- squash (vihreä jättikurpitsa), paino

- bushel gourd (pullokurpitsa), paino

- vesimeloni, paino

- long gourd (pullokurpitsa), pituus

- peltokurpitsa, paino

- jättikesäkurpitsa (marrow), paino

- tomaatti, paino

 

Virallinen tulos tulee siis ottaa vähintään viidestä eri luokasta yhdellä hedelmällä/kilpailuluokka. Useampaan luokkaan, kuin viiteen, osallistuminen on mahdollista, mutta kasvattajan kohdalla vain viisi parasta kasvatusluokkaa lasketaan mukaan.

 

Piste per pauna -pisteytysjärjestelmä

GPC:n käyttöön ottama uusi pisteytysjärjestelmä (pisteet per pauna -järjestelmä) mahdollistaa tasavertaisemman ja yhdenvertaisemman pisteytyksen luokan sisällä. Lisäksi se mahdollistaa kasvattajalle kesken kauden tuloksiensa perusteella tapahtuvan arvioinnin sekä vertailun edellisvuosien tuloksiin.

Uuden järjestelmän mukaan esimerkiksi ensimmäisellä sijalla oleva 2002 lb [908,1 kg] jättikurpitsa ja toisella sijalla oleva 2001 lb [907,6kg] jättikurpitsa saavat lähes samat pisteet: 48,05 pistettä ja 48,02 pistettä. Kun taas ensimmäisellä sijalla oleva 2002 lb [908,1 kg] painava ja toisella sijalla oleva 1600 lb [725,7 kg] kurpitsa ansaitsevat hyvin erilaiset pisteet: 2002 lb ansaitsee 48,05 pistettä ja 1600 lb 38,40 pistettä. (Vanhassa järjestelmässä 2002 lb jättikurpitsa saisi 47 pistettä ja 1600 lb jättikurpitsa vastaavasti 46 pistettä 47 osallistujan luokassa).

Pisteytysjärjestelmä kannustaa muitakin kuin jättikurpitsojen kasvattajia mm uusia kasvattajia

Omia pisteitään voi laskea GPC:n sivuilta ladattavan laskurin kautta:

https://gpc1.org/weigh-off-calculators/master-gardener-calculator/

Vertailun vuoksi pisteet 110­–125 ovat keskimääräistä tasoa, kun taas yli 200 pistettä on erinomainen tulos.

 

Kilpailun iloa Mestaripuutarhuri-luokassa!
GOTY -  Grower of the year-kilpailuluokka

on kansainvälinen GPC:n alainen kilpailuluokka. Voittajaksi valitaan kasvattaja, kenen kolmen kilpailuun ilmoitetun ja hyväksytyn tuloksen saaneiden jättikurpitsojen (jättikurpitsa/squash) yhteenlaskettujen painojen summa on suurin.

 

 

BTTA - Best Top Ten Average

on kansainvälinen palkinto, joka jaetaan punnitustapahtumalle, jossa 10 parhaan kurpitsan keskimääräinen paino yhteenlaskettuna on korkein.

 

Most Improved Site -palkinto jaetaan punnitustapahtumalle

Palkintoon oikeuttaa sinä vuonna mitattu suurin prosentuaalinen parannus kurpitsojen keskimääräisessä painossa verrattuna edellisvuoden tuloksiin. Kumpanakin vuonna tulee olla ainakin 10 hyväksyttyä kurpitsaa, joiden perusteella tulokset lasketaan.