logotaustatta

 
 

SUOMEN JÄTTIKASVISYHDISTYS RY

TULOSSÄÄNNÖT (säännöt päivitetty 15.5.2014)

 

SM-KILPAILUT

Suomen Jättikasvisyhdistys ry (SJKY) järjestää jättikasvisten SM-kilpailut vuosittain syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Sinne tuodut ja siellä punnitut/mitatut, sääntöjen vaatimukset täyttävät jättikasvikset saavat virallisen tuloksen ja tulevat listatuiksi vuoden tuloslistaan. Kisaan osallistuvat myös etukäteen omatoimisesti sääntöjen mukaan punnitut/mitatut kasvikset joiden tiedot on toimitettu yhdistykselle ennen varsinaista kisaa. SM-kisaan voi eri kasvissarjoihin osallistua vain 1 kasviksella per henkilö per sarja.

Virallisen punnitustuloksen saamiseksi vaaditaan virallinen sertifioitu, riittävän tarkka vaaka. Yhdistyksen vaaka täyttää vaatimukset. Toiveena on että kaikki kasvatetut jättikasvikset mahdollisuuksien mukaan tuotaisiin kyseiseen punnitukseen.

Kisoihin tuotavien kasvisten on oltava puhtaita ja valmisteltuja lajin mittaukseen. Kisat ovat samalla jättikasvisnäyttely, joten paikalla olevien kasvisten on senkin takia oltava edustavassa kunnossa. Tuomareilla on oikeus hylätä kasvis joka ei täytä kisakasviksen vaatimuksia kunnon ja/tai puhtauden osalta. Kasviksen kunnon tutkimisen kieltämisestä seuraa että kasvis merkitään näyttelykasvikseksi (EV - ei virallista tulosta).

Koska kisat toimivat samalla jättikasvisnäyttelynä voi sinne tuoda myös kisaan osallistumattomia kasviksia punnittavaksi/mitattavaksi (=epävirallinen tulos EV) ja/tai näytteille asetettavaksi.

Omatoiminen punnitus/mittaus

Omatoiminen punnitus/mittaus kauden aikana on mahdollista. Sen voi tehdä kaikille kasviksille sääntöjen puitteissa. Osa lajeista, esim. kesäkurpitsa (Marrow), tomaatti, kurkku, Cantaloupe-meloni (Cucumis melo), paprika ja ruusupapu ovat kasviksia joiden kohdalla kypsymisajasta johtuen tullee kyseeseen omatoiminen punnitus ennen kisoja (tai kisojen jälkeen) vaihtoehtona kisapäivän punnitukselle/mittaukselle.

SJKY:n sertifioitua vaakaa vuokrataan yhdistyksen jäsenille jättiläiskurpitsojen punnitukseen tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen ulkopuolisille tahoille vuokraamisesta päättää yhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti. Yhdistyksen hallitus vahvistaa vuosittain vaa’an vuokrahinnan. Vaa’an vuokraaja vastaa kaikista vaa’alle koituneista vioista ja vast. ja vastaa niiden korjauskustannuksista.

Sääntö: Jos henkilö on estynyt saapumasta SM-kisojen punnitukseen/mittaukseen tai punnitus/mittaus on tehtävä jostain muusta syystä muuna ajankohtana ja hän haluaa kasviksestaan virallisen tuloksen, on hänen itse järjestettävä säännöt täyttävä punnitus- /mittaustilaisuus jossa Suomen Jättikasvisyhdistyksen hallituksen jäsenen ja/tai sen hyväksymän tarkastajan on oltava paikalla. Virallisen tuloksen saamiseksi vaaditaan että punnituksessa on käytetty sääntöjen mukaista sertifioitua vaakaa. Punnitus/mittaustuloksen lisäksi on otettava selkeät valokuvat joista ilmenee vaa’an/mittanauhan näyttämä tulos ja kasvi joka puolelta kuvattuna (myös alapuolelta), jotta kasvin kunto voidaan todeta yksiselitteisesti.

Edellisestä poiketen punnittaessa/mitattaessa osaa lajeista esim. kesäkurpitsaa (Marrow), tomaattia, kurkkua, cantaloupe-melonia (Cucumis melo), paprikaa ja ruusupapua voi punnituksen tehdä kaupan vaa’alla. Todistajaksi tarvitaan sellainen kaupan työntekijä joka ei ole sukua tai läheinen ystävä. Todistaja ja kasvattaja vahvistavat allekirjoituksillaan paperin jossa on seuraavat tiedot: kasvattajan nimi, kasviksen laji sekä paino/pituus, todistajan vakuutus että punnittu kasvis on ollut ehjä. Vaa’alla olevasta kasvista tulee ottaa valokuva siten että paino näkyy kuvassa (vaa’an päällä ei saa olla mitään muuta), ja lisäksi vaaditaan joka puolelta kasvia kuvat joista ilmenee yksiselitteisesti kasviksen kunto. Mitattavien kasvisten kohdalla kuvassa tulee näkyä mukana mittanauha. Epäselvien kuvien vuoksi yhdistys pitää itsellään oikeuden hylätä tulos epäviralliseksi (EV/UOW).

Omatoiminen Punnitus/mittaus: dokumenttien toimitusaika

Omatoimisen mittauksen/punnituksen tulokset, kuvat ym. todisteet täytyy toimittaa sähköpostitse yhdistyksen info-osoitteeseen ( info @ jattikasvisyhdistys.fi )  tiedoksi 24 tunnin kuluessa mittauksesta/punnituksesta. Täten ehditään vielä pyytämään tarvittaessa lisäkuvia tai selvityksiä. 

Ks. myös erilliset punnitussäännöt.


Kasvattaja voi omatoimisesti punnita/mitata kauden mittaan useampia saman lajin kasviksiaan. Virallisen tuloksen niille kaikille saa kun ne on säännöissä kerrotulla tavalla toimitettu yhdistykselle 31.10. mennessä.

SM-tuloksen saadakseen on kasviksen tulostiedot toimitettava yhdistykselle etukäteen ennen tapahtumaa, tai viimeistään tapahtumapaikalle siinä tapauksessa että tiedot eivät muuten ehtisi ajoissa käsiteltäväksi. Jos kasvattaja on toimittanut SM-kisoihin mennessä enemmän kuin yhden punnitus/mittaustuloksen per sarja, valitsee yhdistys niistä SM-kisaan mukaan parhaan tuloksen per sarja.

 

Yhdistys pidättää oikeuden julkaista omatoimipunnitukseen toimitettuja kuvia yhdistyksen somekanavilla.