logotaustatta

 
 

Hallitus 2018

Vuosikokouksen valitsema yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on  Marjaana Seelbach. Hallitus valitsi keskuudestaan toimihenkilöt vuodelle 2018 seuraavasti: Varapuheenjohtaja  Timo Ruohonen, sihteeri ja rahastonhoitaja Kati Vesikallio,  siemenasiat  Mika Tiilikainen, it-tuki   Mikael Lehtinen, jäsen Laura Pirhonen. Varajäsen Maija Karvinen.

      Kotisivut ja  tiedotus: Maarit Eerola

 

 

SUOMEN JÄTTIKASVISYHDISTYS RY

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                      4.2.2018

                                                                                                          

Aika:                   03.02.2018 klo. 14.15

Paikka:              Nuolikatu 6 as.17, Lahti

Läsnä:                Marjaana Seelbach, Mika Tiilikainen, Kati Vesikallio, Timo Ruohonen ja Arja Lammi-Ruohonen

 

KOKOUKSEN AVAUS

Timo Ruohonen avasi kokouksen.  Tämä on yhdistyksen 8. vuosikokous.

 

VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA 2 ÄÄNTENLASKIJAA

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Timo Ruohonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Kati Vesikallio ja Mika Tiilikainen

 

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Luettiin toiminnantarkastajan lausunto, hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus.

 

PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

VAHVISTETAAN VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO, SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo-ja menoarvio vuodelle 2018(liita2). Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi ehdotus 20 €.

 

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET VUODELLE 2018

Marjaana Seelbach valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi

Muut jäsenet: Mika Tiilikainen, Kati Vesikallio, Mikael Lehtinen (atk asiat), Timo Ruohonen ja Laura Pirhonen

Varajäseneksi: Maija Karvinen

 

VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA

Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Ahde ja vara-toiminnantarkastajaksi Petri Ollila.

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30

Timo Ruohonen

puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Kati Vesikallio

Mika Tiilikainen

 

 

 

HALLITUS / 2017

 

Yhdistyksen vuosikokous 4.2.2017 valitsi  hallituksen jäsenet vuodelle 2017. Puheenjohtajaksi valittiin Jenni Räike, varsinaisiksi jäseniksi Timo Ruohonen, Marjaana Seelbach,  Mikael Lehtinen, Mika Tiilikainen ja Kati Vesikallio sekä varajäseneksi Tuuli Louhisto-Suhonen.

 

Hallitus jakoi tehtävät keskenään seuraavasti: Puheenjohtaja Jenni Räike, varapuheenjohtaja Timo Ruohonen, sihteeri ja rahastonhoitaja Kati Vesikallio,   it-tuki  Mikael Lehtinen, facebook-sivut  Marjaana Seelbach. Mika Tiilikaisella siemenasiat ainakin nyt alkuvaiheessa.